Mamanurashikindapurrezekiku

Mamanurashikindapurrezekiku
Kaulah penglipurlara & pengubat sepiku...

Monday, 21 May 2012


Istighfar (Minta ampun) Rejab:-


Aku pohon ampun daripada Allah yang Maha Agung (3 kali)
Tuhan yang tiada Tuhan yang disembah kecuali Dia,
Tuhan yang hidup, yang mengurus segala urusan hambaNya
dan aku bertaubat kepadaNya,
daripada segala maksiat dan dosa yang telah ku lakukan,
dan aku bertaubat kepadaNya daripada segala apa yang telah dibenci oleh Allah
baik perkataan, perbuatan, pendengaran, penglihatan dan yang sedar.
Ya Allah, aku minta ampun bagi apa yang telah ku lakukan dahulu,
kemudian dan yang aku telah melampaui,
dan yang aku sembunyikan dan yang terang-terang aku melakukannya.
dan Engkau terlebih mengetahui daripadaku.
Engkau Tuhan Maha Terdahulu, Maha Terkemudian,
dan Engkau Maha Berkuasa di atas tiap sesuatu.


Ya Allah, aku mohon ampun daripada setiap dosa yang telah pernah ku bertaubat kepadaMu,
kemudian aku kembali lakukan semula.
Ku minta ampun dengan apa yang telah aku lakukan semata-mata ikhlas kepadaMu,
kemudian aku masukkan yang lain daripadaMu.
Ku minta ampun dengan apa yang telah aku pernah janji
kemudian aku mengingkari janji itu.
Ku minta ampun daripada segala sumpahan yang pernah aku sumpah
kemudian aku rosakkan sumpah itu dengan melanggarinya,
sedangkan aku dipersoalkan di sisiMu tentangnya.
Aku mohon ampun wahai Tuhan yang tiada Tuhan selainNya.
Maha Suci Tuhan. Aku termasuk dalam golongan yang menganiaya diri sendiri.
Aku mohon wahai Tuhan yang tiada Tuhan selainNya,
Engkaulah Maha Mengetahui perkara-perkara ghaib
dan Maha Menyaksi segala kesalahan yang telah ku lakukan di siang terang hari dan di gelap gelita malam,
di tengah-tengah khalayak ramai dan di tempat sunyi senyap,
dalam keadaan sulit dan terang nyata,
sedangkan Engkau sentiasa memandang dan melihat apabila aku lakukannya.
Engkau lebih tahu ketika aku lakukan maksiat-maksiat
sama ada sengaja atau pun dengan secara tersilap atau pun terlupa,
wahai Tuhan yang Maha Lemah Lembut, wahai Tuhan yang Amat Mulia.


Juga aku mohon ampun wahai Tuhan, Tiada Tuhan selainNya, Maha Suci Tuhan,
aku termasuk dalam golongan yang menganiaya diri.
Tuhanku, ampunilah aku dan rahmatilah akan daku, dan terimalah taubatku,
Engkaulah Tuhan yang Amat Penyayang.
Aku pinta ampun daripada segala kewajipan yang telah diwajibkan ke atasku pada waktu malam dan siang hari,
lalu aku tinggalkannya secara sengaja, lupa, tertinggal atau kurang ambil berat,
sedangkan aku akan dipersoalkan dengannya,
dan daripada setiap amalan sunnah-sunnah Penghulu bagi sekalian Rasul dan amalan-amalan penutup sekalian Nabi-nabi, Muhammad s.a.w.,
lalu aku tinggalkannya secara tidak sengaja, terlupa, jahil atau kurang peduli;
banyak ia atau sedikit
dan aku akan kembali dengannya.


Aku mohon ampun wahai Tuhan, tiada Tuhan selain Engkau Allah,
Engkau jua Tuhan tiada sekutu bagiMu, Maha suci Tuhan bagi sekalian alam,
bagi Engkau jua kerajaan, dan bagi Engkau jua segala pujian, dan bagi Engkau jua puja dan pujian.
Engkaulah tempat kami kembali, Engkaulah sebaik-baik tempat kembali,
sebaik-baik pelindung dan sebaik tempat meminta pertolongan.
Tidak ada daya-upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.


Selawat dan salam ke atas Penghulu kami Muhammad s.a.w., seluruh keluarganya dan sekalian sahabat baginda.
Salam sejahtera yang berlipat ganda.
Segala puja dan puji hanya ketentuan Tuhan semesta alam.


Amin.


(Tamat Istighfar Rejab)
Alhamdulillah.

No comments:

Post a Comment